Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 9, Scene 6

Our first destination at the end of Palm Sunday Road was the Church of All Nations, officially known as the Basilica of the Agony. It is a Roman Catholic church located on the Mount of Olives, next to the Garden of Gethsemane. It enshrines a section of bedrock where Jesus is said to have prayed before his arrest. The event is recorded in the Gospel of Mark, chapter 14:

32 They went to a place called Gethsemane, and Jesus said to his disciples, “Sit here while I pray.” 33 He took Peter, James and John along with him, and he began to be deeply distressed and troubled. 34 “My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death,” he said to them. “Stay here and keep watch.”

35 Going a little farther, he fell to the ground and prayed that if possible the hour might pass from him. 36 “Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”
(NIV)

Thinking that we would be outdoors the whole time, I had left my DSLR camera on the bus. This is one place where a point-and-shoot just cannot replace a DSLR. Although it is not a high quality image, I am including in my gallery this photo of the rock where Jesus is thought to have prayed for its historical significance.


Tüm Uluslar Kilisesi
İsrail’e Önsözüm, Gün 9, Sahne 6

Palmiye Pazar Yolu sonunda ilk hedefimiz resmen Izdırap Bazilikası olarak bilinen Tüm Uluslar Kilisesiydi. Bu Zeytindağı üzerindeki Getsemani Bahçesi yanında bulunan bir Roma Katolik kilisesidir. [Hz.] İsa tutuklanmadan önce dua ettiği söylenen kayanın bir bölümünü korumaktadır. Olay Markos’un İncili, bölüm 14'de kaydedilir:

32 Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, “Ben dua ederken siz burada oturun” dedi.
33 Petrus’u, Yakup’u ve Yuhanna’yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. 34 Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, uyanık durun.”
35 Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Mümkünse o saati yaşamayayım” dedi. 36 “Abba, Baba, senin için her şey mümkün, bu kâseyi benden uzaklaştır. Ama benim değil, senin istediğin olsun.”
(YÇ)

Biz bütün zaman dışarda olacağımızı düşünerek, DSLR fotoğraf makinemi otobüste bırakmıştım. Burası doğrult-ve-çeklerin DSLR’ın yerini hiç tutamadığı bir konumdur. Yüksek kaliteli bir görüntü olmasa da, benim galerime tarihsel önemi için [Hz.] İsa’nın dua ettiği sanılan bu kayanın fotoğrafını dahil ettim.

ikeharel, pajaran, acevherli, papagolf21, jhm, jcpix, danos ha puntuado esta nota como útil.

Photo Information
Viewed: 1381
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6602 W: 290 N: 14156] (52965)
View More Pictures
explore TREKEARTH