Fotos

Photographer's Note


My Intro to Israel, Day 9, Scene 7

Right across the side street from the Church of All Nations is current day Garden of Gethsemane which is opened to tours for a fee.

Gethsemane was a garden at the foot of the Mount of Olives where, according to the gospels, Jesus prayed and his disciples slept the night before Jesus' crucifixion. Gethsemane appears in the Greek of the Gospel of Matthew and the Gospel of Mark. The name is derived from the Aramaic Gaṯ-Šmānê, meaning "oil press". Matthew (26:36) and Mark (14:32) call it a place or estate. The Gospel of John says Jesus entered a garden with his disciples.

It is thought that the present Gethsemane trees were not standing at the time of Christ. The historian Flavius Josephus reports that all the trees around Jerusalem were cut down by the Romans for their siege equipment before they captured the city in AD 70. Research reported in 2012 showed that three of the eight ancient trees dated from the middle of the 12th century, and all eight originated as cuttings from a single parent tree. The Gethsemane olives are possibly descendants of one that was in the garden at the time of Christ. This is because when an olive tree is cut down, shoots will come back from the roots to create a new tree. In 1982 the University of California carried out radiocarbon-dating tests on some root material from Gethsemane. The results indicated that some of the wood could be dated at 2300 years old.


Getsemani Bahçesi
İsrail’e Önsözüm, Gün 9, Sahne 7

Tüm ​​Uluslar Kilisesi’nin yan sokağının tam karşısında ücret karşılığında turlara açılan bugünkü Getsemani Bahçesi bulunmaktadır.

Getsemani, Zeytindağı'nın eteğinde İncillere göre [Hz.] İsa'nın çarmıha gerilişinden önceki gece dua ettiği ve havarilerinin uyuduğu bir bahçe idi. Getsemani Matta İncili'nin ve Markos İncili'nin Yunancasında görünür. İsim "zeytinyağı presi" anlamında, Aramice Gat-Šmānê’den türetilmiştir. Matta (26:36) ve Markos (14:32) bir yer veya gayrimenkul diyor. Yuhanna İncili [Hz.] İsa'nın havarileriyle bir bahçeye girdiğini söylüyor.

Mevcut Getsemani ağaçlarının [Hz.] İsa zamanından durmadığı düşünülmektedir. Tarihçi Flavius ​​Josephus, MS 70 yılında kenti ele geçirmeden önce Yeriselam çevresindeki tüm ağaçları kuşatma ekipmanları için Romalılar tarafından kesildiğini bildiriyor. 2012 yılında sunulan araştırma sekiz tane asırlık ağacın üçünün 12. yüzyılın ortalarından itibaren olduğunu gösterdi ve tüm sekizi tek bir ana ağaçtan kesimler olarak ortaya çıkmıştır. Getsemani zeytinleri muhtemelen [Hz.] İsa'nın zamanında bahçede bulunanlardan birinin soyundan gelmektedir. Bunun sebebi bir zeytin ağacının kesildiğinde, sürgünlerin, yeni bir ağaç oluşturmak için köklerden geri gelmesidir. 1982 yılında California Üniversitesi’nde Getsemani'deki bazı kök malzemesine radyokarbon tarihleme testleri yürütülmüştür. Sonuçlar bazı köklerin 2300 yaşında tarihlenebileceğini belirtti.

pajaran, ikeharel, papagolf21, stego, jcpix, nikkitta ha puntuado esta nota como útil.

Photo Information
Viewed: 1505
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Murat Tanyel (mcmtanyel) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 6602 W: 290 N: 14156] (52965)
View More Pictures
explore TREKEARTH