The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To tehanu_f: :D (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=399014)

rigoletto 03-30-2007 12:05 AM

To tehanu_f: :D
 
Selam Füsun,
Renkler öncelikler tekstil boyacılarının, sonralıkla Canon 400D ve RAW formatının marifeti.
Ben sadece azıcık parlaklık azaltıp kontrast artırıyorum. Azıcık derken brightness -%5, contrast +%10. No saturation.
O kadar ruj ve allık kadı kızında de bulunur di mi???
:DDD


All times are GMT. The time now is 11:43 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.