The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To dr38: Teşekkürler, (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=934122)

acevherli 07-22-2015 08:55 AM

To dr38: Teşekkürler,
 
Sayın Doğru,
Bakü geceleri gerçekten de mükemmel bir şehir. Bir toplantı için gittiğimizden dolayı çok fazla gezme imkânımız olmadı ancak, aracın içinden gördüğüm o kenti fotoğraflamayı çok isterdim. Işık oyunları ile mükemmel bir atmosfer oluşturulmuş. Görmek lazım.
Teşekkürler,

Alptekin


All times are GMT. The time now is 01:00 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.