The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Imagine: selam ... (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=325173)

SAGAPO 11-14-2006 11:59 PM

To Imagine: selam ...
 
Sevgili dostum ilgin ve nazik yorumun için teşekkürler.Fotoğrafta seninde ifade ettiğin gibi ters ışık tekniği kullanılmıştır.Malum ters ışıkta ayrıntıdan ziyade silüetin ön plana çıkması istenir,yani ayrıntıları görememiş olman hem benim tercihimdi hemde tekniğin getirdiği zorunluluktu.
Bu balıkçı o balıkçı mı dersen
o balıkçı bu balıkçı değil derim :))
Sevgilerimle...
Ahmet


All times are GMT. The time now is 04:09 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.