The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To bimbol: Znieksztalcenia. (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=83512)

Kuman 03-19-2005 01:02 PM

To bimbol: Znieksztalcenia.
 
Kiedys uzywałem plug-in'u do szopa "Perspective" firmy TheImagingFactory, ale niestety nie jest darmowy i sie wyekspirowal, teraz korzystam ze zwyklej korekcji perspektywy w PS'ie.
Pozdrawiam.

bimbol 03-19-2005 02:38 PM

Re: do bimbol: Znieksztalcenia.
 
Dzięki za odpowiedĽ! Dałe¶ mi temat do przemyslenia i musze za czym¶ takim "poszperać"
Pozdrawiam


All times are GMT. The time now is 07:59 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.