The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To mcmtanyel: Merhaba, (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=934677)

acevherli 08-20-2015 07:05 AM

To mcmtanyel: Merhaba,
 
Merhaba Sayın Tanyel,
Evet Balkanlar'daki camilerde genel olarak cemaatsiz camii yok. Belirgin bir Türk nüfus hâlâ bölgede yaşıyor. Ayrıca Arnavutlar, Boşnaklar ve diğer Müslüman halkar da bu camileri kullandıkları için camilerde cemaat sıkıntısı yok. Bu cami için denilirse, oradaki türbedar ile konuştuk, yanındaki caddenin özellikle Cuma günleri trafiğe kapandığını ve cemaatin dışarıya taştığını söyledi. Üsküp Türk çarşısındaki Murat Paşa camii'nde ise bizaat ben de şahit oldum. Türkiye'den bir farkı yok. Hatta azınlık psikolojisiyle buradan daha fazla bir ilgi var diyebilirim. Sadece Bulgaristan'da biraz sıkıntı var, Jivkov dönemi korkusuyla gençler iş bulamama endişesi nedeniyle camiye gimeye hâlen çekiniyorlar.
Bu fotoğraf Makedonya'dan ama bu arada Kosova'dan camilerle ilgili bir izlenimimi anlatan yazımın linkini size gönderiyorum. Bölgedeki dini hayat ile ilgili daha ayrıntılı fikir verebileceği kanaatindeyim:
http://kocaeliaydinlarocagi.org.tr/Yazi.aspx?ID=6672
İyi günler,

Alptekin


All times are GMT. The time now is 03:31 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.