The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To Floydian: Norge (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=623838)

bertolucci 05-28-2008 07:54 AM

To Floydian: Norge
 
Bedankt Henk! Het was een kort maar geweldig bezoek! En ja, de camera volgt het oogt ;-) Ik heb op de Brue gletscher helaas wel mijn knie geblesseerd dus heb ik helaas Lille moeten cancellen - heel vervelend! Die S5 is een prima, compact en zeer veelzijdig ding qua sensor-processor-lens. Je moet 'm wel bij voorkeur op de 80 of 100 ISO houden i.v.m. ruis, maar dat gaat redelijk goed daar de lens lichtsterk is.
Groeten,
Bert


All times are GMT. The time now is 09:35 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.