The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To cagla: :) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=709383)

silverhead 01-14-2009 09:10 AM

To cagla: :)
 
Teşekkürederim çağla, buradan bir gün mutlaka uçun! arkadaşların bulunduğu yer yaklaşık 1950 metreler. Dünyada "0" rakımdan hemen 2000 metreye yükselen tek dağ burası ve buradan uçmak çok özel. Her yıl uluslararası hava oyunları yapılıyor. Tarih yaklaştığında buradan duyururum. Mutlaka gidin. Aynı anda gökyüzünde 100'den fazla uçan nesneyi başka yerde bulamazsınız.
Köksal

cagla 01-14-2009 10:05 AM

Re: To cagla: :)
 
:)))))))
Ben ordan uçmaya kalkarsam, fotoğraf çeken arkadaşın bir altındaki basamağa da şiddetle konarım herhalde. Ya da aşağıdaki kumsala gömülürüm, kimse bulamaz. Ama ufoları görmeyi gerçekten isterim, duyurmayı ihmal etmezsiniz inşallah. Kimbilir ne keyifli bir cümbüş oluyordur, belki denk getirip gidebiliriz.
Selamlar.
Çağla.

silverhead 01-14-2009 10:11 AM

Re: To cagla: :)
 
Mutlaka duyuracağım. Tanrı korusun düşerken değil ama havada fotoğraflarınız da benden. Bu arada Ufoları görmemize de çok az kaldı, eli kulaklarında (varsa tabi) bir-iki yıla kadar gelecekler...
Köksal


All times are GMT. The time now is 10:18 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.