The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To jlynx: szkiełko:) (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=676586)

Karpiu 10-15-2008 09:06 AM

To jlynx: szkiełko:)
 
No tak, a ja marzę o 5-ce, ale to już niedługo, więc tylko czekać. Szkiełko absolutnie polecam, na początku trochę "jojczyłem", że nie ostrzy, jak 50-tka, ale nie o to w tej L-ce chodzi. Przepięknie oddaje kontrasty i jest mistrzem plastyki:)
No i na pełnej klatce 17mm wygląda fenomenalnie. Często wracam do analoga i pstrykam sobie slajdy.. Ultraszeroki kąt wciąga.
Pozdrawiam,
Robert

jlynx 10-17-2008 09:27 AM

Re: do jlynx: szkiełko:)
 
Nie dziwię się Robercie. U mnie analogi nadal pracuj±, ale już od ¶więta.
Pozdrawiam serdecznie,
Jurek


All times are GMT. The time now is 01:34 PM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.