The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To agulberk: Merhaba (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=878372)

Zengi001 03-07-2012 07:04 AM

To agulberk: Merhaba
 
Merhaba Adnan Bey,
Evet omzumu sakatladıydım ama büyük ölçüde iyileşti, çok teşekkürler.
Aslında hızım düştü biraz bu aralar ama :)
2-3 günde bi foto ancak yüklüyorum.
Çok selamlar.

agulberk 03-07-2012 07:07 PM

Tekrar geçmiş olsun Engin Bey. Hastalara bir merhem, bir teselli, mânevî bir reçete, bir iyâdetü'l-marîz (hasta ziyareti) ve geçmiş olsun makamında yazılmış 25 tane devadan oluşan bir risale adresini aşağıdaki linkten bulup okuyabilirsiniz.
http://www.davetci.com/Lema_25.htm


All times are GMT. The time now is 03:38 AM.


Copyright © 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.