Fotos

Photographer's Note

Na wybrze¿u bu³garskim w pó³ dzikich okolicach Kavarny mo¿na spotkaæ bardzo ciekawe okazy owadów. Modliszka
nale¿y do piêkniejszych przedstawicieli tej grupy zwierz±t. By³em zafascynowany wygl±dem i zachowaniem
tej modliszki, która by³a bardzo fotogeniczna i ze spokojem znosi³a uci±¿liwo¶ci modelki.

Nobody ha puntuado esta nota como útil.

Photo Information
Viewed: 2481
Points: 22
Discussions
  • None
Additional Photos by Piotr Kokowski (bosskokoss) Gold Star Critiquer/Gold Note Writer [C: 190 W: 0 N: 85] (2272)
View More Pictures
explore TREKEARTH