Fotos

Photographer's Note

Καταρράκτης Αγίου Ταξιάρχη: Είναι αναμφίβολα το πιο επιβλητικό θαύμα της ανωβλασίτικης φύσης και ένα ελάχιστα γνωστό μυστικό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πινακίδες, οπότε θα πρέπει να σας δείξουν το σύντομο χωματόδρομο νότια από το χωριό που θα σας οδηγήσει σε μια πηγή και ένα εικονοστάσι. Πίσω από την πηγή υπάρχει ένα μυστηριώδες και θεοσκότεινο σπήλαιο (οι έχοντες κάνει μια πρόχειρη εξερεύνηση στο εσωτερικό μιλούν για φοβερές εικόνες και υπόγειες λίμνες!) και αφού παρκάρετε θα κατηφορίσετε την απότομη πλαγιά με τα πλατάνια, πατώντας με προσοχή πάνω σ΄ ένα παχύ χαλί με πλατανόφυλλα, ως την κοίτη του ποταμού. Εκεί θα δείτε την πηγή της βουής που ακούγεται απόκοσμη ως πάνω στο δρόμο: νερά από διάφορες κατευθύνσεις σμίγουν πάνω από μια σπηλιά τρυπημένη στην οροφή, πέφτουν με ορμή μέσα σε μια σκοτεινή λίμνη και συνεχίζουν για να ενωθούν με το Σελινούντα. Η εικόνα είναι εξόχως υποβλητική με τη λεπτή ομίχλη από τους ψεκασμούς των καταρρακτών να υγραίνει την ατμόσφαιρα, το φως να παιχνιδίζει με τις σταγόνες ξετρυπώνοντας την οροφή του σπηλαίου και τα νερά να διεκδικούν από την πέτρα την κυριαρχία του τόπου. Η εικόνα κόβει την ανάσα, και ίσως γι΄ αυτό οι νεράιδες (που σίγουρα θα ζούσαν εδώ) έπαιρναν τη λαλιά των αθώων χωρικών. Αναμφίβολα από εδώ θα πέρασε και η Καλλιστώ και όλες οι νύμφες της Άρτεμης και θα λούστηκαν γυμνές στη σκιερή δροσιά. Από εδώ θα πέρασε ο Πάνας με τη δική του οργιώδη συνοδεία μεθυσμένη από τα φοβερά κρασιά της περιοχής, και οπωσδήποτε εδώ ήταν κάποτε το ενδιαίτημα των αερικών και των πλασμάτων της αθώας φαντασίας των Ανωβλασιωτών. Μην το χάσετε!

Waterfall of Saint Taxiarchis: It is indubitably the most imposing marvel of AnoVlassia nature and a very very little known secret. Unfortunately do not exist plates, therefore will be supposed they southernly show you the short earth-road from the village that you will lead to a source and a iconostasis. Behind the source exists a mysterious and very dark cavern (having it makes a off-hand exploration in the interior speaking for horrible pictures and underground lakes!) and after you park go down abrupt side with the planes, stepping with attention on [s]΄ a thick carpet with leaves from plane tree, as the watercourse of river. There you will see the source of droning sound that is heard nowarld as on t o street: waters from various directions blend into above a cave punctured in the roof, fall with impetus in a dark lake and they continue in order to they are linked with Selinoynta river. The picture is excellently amazing with the thin fog from the sprayings of waterfalls moistens atmosphere, the light play games with the drops from the roof of cavern and the waters they claim from the Stone the sovereignty of place. The picture cuts the breath, and perhaps for this the fairies (that sure would live here) took the voice of innocent villagers. Indubitably from here would pass also [Kallisto] and the all nymphs of [Artemis] and take a bath naked in the shady dew. From here it would pass PANAS with his own escort drunk from the horrible wines of region, and without fail here was sometimes the dwelling the ghosts and creatures of innocent imagination of Anoblasia people. Do not lose it!

OTHER PHOTO IN THE SAME PLACE

vasilpro ha puntuado esta nota como útil.

Photo Information
Viewed: 2012
Points: 20
Discussions
Additional Photos by NICK IFANTIS (ifanik) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1824 W: 52 N: 3687] (21679)
View More Pictures
explore TREKEARTH