Fotos

Photographer's Note

Στην είσοδο του χωριού Σπήλαιο των Γρεβενών, ένα από τα παλαιότερα παραδοσιακά χωριά της Δυτικής Μακεδονίας, που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 960 μ., βρίσκεται η ιστορική μονή της Κοίμησης της Θεοτόκου.
Ιδρύθηκε το 1633, όταν αρχιεπίσκοπος ήταν ο Γαβριήλ από τη Μηλιά Μετσόβου και αρχικά υπαγόταν στην Αρχιεπισκοπή Αχριδών, ενώ μετά το 1767 περιήλθε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σε όλη την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην παιδεία της περιοχής και συνέβαλε στους απελευθερωτικούς αγώνες των κατοίκων της. Το 1935 συγχωνεύθηκε με την Ιερά Μονή Ζάβορδας. Από το συγκρότημα της μονής σήμερα έχει σωθεί μόνο το καθολικό και το ισόγειο της μιας πτέρυγας των κελλιών.
Το καθολικό έχει όλα τα χαρακτηριστικά της μακεδονικής μεταβυζαντινής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τρίκλιτη βασιλική με τρούλο, Ιερό Βήμα με τρεις αψίδες στα ανατολικά, και νάρθηκα στα δυτικά. Στους δύο πλάγιους τοίχους σχηματίζονται μεγάλες κόγχες, οι οποίες ονομάζονται χοροί, διότι εκεί στέκονται οι χοροί των ψαλτών. Σε μεταγενέστερη φάση προστέθηκε στα δυτικά ευρύχωρος εξωνάρθηκας και στη βορειοδυτική γωνία κωδωνοστάσιο. Οι τοίχοι του ναού στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι κτισμένοι με αργούς λίθους, ενώ με ιδιαίτερη επιμέλεια, από πελεκημένες πέτρες και σειρές από πλίνθους, είναι κτισμένες οι κόγχες και οι δύο τρούλοι, ο μεγαλύτερος κεντρικός και του νάρθηκα, όπου διαμορφώνονται αψιδώματα.
Στο εσωτερικό, ο ναός είναι κατάγραφος και ο διάκοσμός του ανήκει σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, του 1650, χρονολογούνται οι τοιχογραφίες του κεντρικού τμήματος του κυρίως ναού, του τρούλου και των χορών, που είναι έργο των αγιογράφων Νικόλαου και Ιωάννη. Το υπόλοιπο τμήμα του ναού και τον νάρθηκα αγιογράφησαν το 1658 οι ζωγράφοι Μιχάλης από τη Ζέρμα Ηπείρου και Ηλίας από το Επταχώρι Καστοριάς. Οι τοιχογραφίες του εξωνάρθηκα είναι έργο του 1911 και έγιναν από τον ζωγράφο Γεώργιο Πιτένη από τη Σαμαρίνα. Αξιόλογα έργα ξυλογλυπτικής του 17ου αιώνα είναι το τέμπλο, η πόρτα και τα παράθυρα του ναού.

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ


The historical monastery of the Dormition of the Virgin is located to the northeast entrance of the village Spilaio.The katholikon and a part of the ground floor of the cells in the north side are preserved. It is dedicated to the Dormition of the Virgin and it was built in 1633 according to the donor's inscription, when Gabriel from Milia Metsovou was bishop. It belongs to the athonite type of triconch cross-in-square with a dome and a narthex which is seperated in three parts.
The masonry is carefully built and combines the byzantine tradition with the local one of Epirus and Pindos. Between the rectangular stones there are zones of bricks which form shallow conches. An exonarthex is added in 1910. in the northwest corner of the narthex, a three-storey bell-tower was built.
According to the donor's inscriptions, the central part of the nave with the dome and the two conches were painted in 1650 by the painters Nikolao and Ioanni, while the rest nave and the narthex in 1658 by the painter Michalis from Zerma and Ilias from Eptachori.The exonarthex was depicted by the painter Georgio Piteni from Samarinain 1911. The temple is gilded, in relief, with painted decoration and it was made in the 17th century.
Author
Agathoniki Tsilipakou, archaeologist
Tsiapali Maria, archaeologist.

© 2018 - All rights reserved. The photos taken by photographer Athanasios Benisis are registered and copyrighted. Use in any form (web, paper publication, public exposure, etc.) is strictly forbidden without the written permission of the photographer. To contact with photographer please use his intro page
Hellas on TrekEarth.

pajaran ha puntuado esta nota como útil.

Photo Information
Viewed: 605
Points: 6
Discussions
  • None
Additional Photos by Athanasios Benisis (Hellas) Gold Star Critiquer/Gold Star Workshop Editor/Gold Note Writer [C: 1201 W: 175 N: 1353] (7123)
View More Pictures
explore TREKEARTH